WERKWIJZE

                                                                           COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

                                                                         INDIVIDUEEL, ALS KOPPEL OF GEZIN


Wat?

 

Cognitieve gedragstherapie is een wetenschappelijk onderbouwde en effectief bevonden vorm van psychotherapie (gesprekstherapie). Deze richt zich op het complexe samenspel tussen niet-helpende gedachten, gevoelens en gedragingen die een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en het in stand blijven van diverse psychische klachten.

 
 

                                              Hoe?

Beluisteren.

       Ontdekken.

       Aanpakken.

Kortdurend & op maat

Binnen Praktijk De Golfbreker wordt steevast gestreefd naar een kortdurend behandeltraject op maat van de individuele cliënt. Hiertoe nemen we initieel minstens één sessie – en indien nodig meerdere sessies – de tijd om uw unieke verhaal gedetailleerd te beluisteren.


Geïnformeerd door uw ervaringen, wetenschappelijke evidentie & onze expertise

Na een grondige analyse van uw specifieke klachten, noden en context werken we in samenspraak met u en op basis van recente wetenschappelijke inzichten aan een geïndividualiseerd behandelplan. Deze vormt de basis voor de daarop volgende sessies, waarbij de cliënt buiten de therapiesessies vaak actief aan de slag gaat met de aangereikte technieken.


Levenskwaliteit als uitgangspunt

Het ultieme doel is om u opnieuw aan het roer van uw leven te krijgen, door te werken richting klachtenreductie of u anders te leren omgaan met de gepresenteerde klachten.


Inzicht & vaardigheden

Dit beogen we via het verkrijgen van nieuwe inzichten in de samenhang tussen uw gedachten, gevoelens en gedrag, maar tevens via het aanleren van gerichte vaardigheden om met toekomstige stressoren te kunnen omgaan en uw eigen krachtbronnen optimaal in te zetten.


Samen actief aan de slag in een veilige omgeving

Het vormt dus een bijzonder actieve en positieve benadering waarbij we er naar streven om opnieuw grip te leren krijgen over uw klachten en gedrag, ten behoeve van de levenskwaliteit van uzelf en uw naasten.

© Praktijk De Golfbreker | All rights reserved | Version 21.09.22